teaser

Velkommen til Endelave - Udvikling Ja Tak

  

43 personer støtter nu op om

Endelave - Udvikling ja tak

 

 

 

Fakta

 

Indbyggertallet på Endelave er gennem de sidste 3 år

fra 2. kvt. 2010 til 1. kvt. 2014 faldet med 31 personer svarende til 18,7%

 

  • I samme periode har man meget ihærdigt forsøgt at vende udviklingen ved at sætte en ideologisk og ensidig fokus på hjemmearbejdspladser og udvikling af turisme. - Har vi råd til at fortsætte den kurs ?

  • Eller skal vi være åbne, når en virksomhed ønsker at byde ind med 4-6 fysiske arbejdspladser, og måske en familie med barn der følger med ?

  • Eller rettere, har vi råd til, at sige nej til en virksomhed, som de danske myndigheder blåstempler og i øvrigt stiller meget strænge krav til kontrol af miljøpåvirkningerne.  Og som i værste fald mister sin tilladelser til at drive virksomheden hvis miljøet påvirkes. Og tror vi, at en virksomhed som har investeret mange millioner kroner i udviklingen af sin forretning har råd til at gamble med sin tilladelse til at drive virksomheden?

Befolkningsudvikling graf2.jpg

 

 

ENDELAVE  -  UDVIKLING JA TAK!

www.endelave-udvikling-ja-tak.dk  -  info@endelave-udvikling-ja-tak.dk


Informationsside om Endelave - for dem som støtter op om udvikling på Endelave!